Oversiktsbilder

Her ser du en oversikt over området i Vassfjellet Næringspark (klikk for større bilder).
Du kan lese mer om planene for området her.

 

Området sett fra nordvest. Du kan så vidt skimte Trondheim og Tyholttårnet til venstre i bildet.
Området sett fra nordvest. Du kan så vidt skimte Trondheim og Tyholttårnet til venstre i bildet.
Området sett fra nordvest.
Området sett fra nordvest.
Vi jobber nå med å fjerne myr på området, slik at tomtene blir byggeklare.
Vi jobber nå med å fjerne myr på området, slik at tomtene blir byggeklare.
Området sett sørfra.
Området sett sørfra.